میکروکنترلر و پروسسور 

77 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
میکروکنترلر 8 بیت اتمل با فلش 8 کیلو بایت و فرکانس 16 مگاهرتز- دیپ 28 پایه - 8Bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash DIP-28 ,ATMEL اتمل   ATMEGA8A-PU میکروکنترلر 8 بیت اتمل8Bit Microcontroller with 8K Bytes In-SystemProgrammable FlashDIP-28 ,ATMELمیکروکنترلر اتمل دیپ 28
میکروکنترلر 8 بیت اتمل با فلش 16 کیلوبایت و فرکانس 16 مگاهرتز- دیپ 40 پایه -   ATMEGA16A-PU میکروکنترلر 8 بیت اتمل8Bit Microcontroller with 16K Bytes In-SystemProgrammable FlashDIP-40 ,ATMELمیکروکنترلر اتمل دیپ 40
میکروکنترلر 8 بیت اتمل با فلش 32 کیلو بایت و فرکانس 16 مگاهرتز-دیپ 40 پایه -   ATMEGA32A-PU میکروکنترلر 8 بیت اتمل8Bit Microcontroller with 32K Bytes In-SystemProgrammable FlashDIP-40 ,ATMELمیکروکنترلر اتمل دیپ 40
میکروکنترلر 8 بیت اتمل با فلش 128 کیلو بایت و فرکانس 16 مگاهرتز   ATMEGA128A-AU میکروکنترلر 8 بیت اتملAtmel ATMEGA128A-AU, 8bit AVR Microcontroller 16MHz, 128 kB, 4 kB Flash, 64-Pin TQFP ,ATMELمیکروکنترلر اتمل
میکروکنترلر 8 بیت اتمل با فلش 8 کیلو بایت و فرکانس 16 مگاهرتز- 8Bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash TQFP-32 ,ATMEL ATMEGA8A-AU/اتمگا8/میکروAVR   ATMEGA8A-AU میکروکنترلر 8 بیت اتمل8Bit Microcontroller with 8K Bytes In-SystemProgrammable FlashTQFP-32 ,ATMELمیکروکنترلر اتمل
Mainstream Performance line, ARM Cortex-M3 MCU with 256 Kbytes Flash, 72 MHz CPU, motor control, USB and CAN
High-performance foundation line, ARM Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte Flash, 168 MHz CPU, ART Accelerator, Ethernet, FSMC
High-performance advanced line, ARM Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte Flash, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART Accelerator, FMC with SDRAM, TFT
Mainstream Performance line, ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 72 MHz CPU, motor control, USB and CAN
میکروکنترلر 8 /16بیت اتمل-سری ایکس مگا 32MHz, 128 kB, 8 kB Flash, 100-Pin TQFP ,ATMEL   ATMEGA128A-AU میکروکنترلر 8/16 بیت اتمل   8/16-bit XMEGA A1 Microcontroller 32MHz, 128 kB, 8 kB Flash, 100-Pin TQFP ,ATMELمیکروکنترلر اتمل
Mainstream ARM Cortex-M0 Value line MCU with 16 Kbytes Flash, 48 MHz CPU
High-performance foundation line, ARM Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte Flash, 168 MHz CPU, ART Accelerator, Ethernet, FSMC
نمایش 1 - 12 از 77 مورد