سلف و فریت 

7 محصول وجود دارد.
سلف 22 میکرو هانری سایز 1210 Power Inductors 22uH ±20% 570mA SMD,3.0x3.0x1.5mm RoHS SMD,3.0x3.0x1.5mm
ترانس خروجی دستگاه جوش مدلGBT i مدل 250 یا 200 آمپری کد T61*20*AO 20:4 کیفیت هسته عالی و صنعتی TDK ژاپن
سلف(نویز گیر) خروجی دستگاه جوش مدل ماسفتی یا iGBT نسبت 15:15 T185-26 15:15 2.0mm کد T185 چهار پین با کیفیت هسته عالی و صنعتی
ترانس خروجی دستگاه جوش مدل iGBT مدل 250 یا 200 آمپری کد T63*32*22*2P 20:4 کیفیت هسته عالی و صنعتی TDK ژاپن
ترانس خروجی دستگاه جوش مدل iGBT مدل 250 یا 200 آمپری کد T63*38*25 کیفیت هسته عالی و صنعتی TDK ژاپن
سلف(نویز گیر) خروجی دستگاه جوش مدل ماسفتی یا iGBT نسبت 15:15 T184-26 15:15 1.8mm کد T184 چهار پین با کیفیت هسته عالی و صنعتی
ترانس خروجی دستگاه جوش مدل iGBT مدل 200 آمپری کیفیت هسته عالی و صنعتی TDK ژاپن
نمایش 1 - 7 از 7 مورد