سنسورها 

33 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
کانکتوری(بی سیم) ترانسدیوسر Transducers Open loop current sensor based on the principle of Hall-effect سنسور حلقه باز اثر هال 0 تا 200 آمپری اریجینال خروجی 4 ولت
کانکتوری(بی سیم) ترانسدیوسر Transducers Open loop current sensor based on the principle of Hall-effect سنسور حلقه باز اثر هال 0 تا 300 آمپری اریجینال خروجی 4 ولت
با سیم ترانسدیوسر Transducers Open loop current sensor based on the principle of Hall-effect سنسور حلقه باز اثر هال 0 تا 300 آمپری اریجینال خروجی 4 ولت
با سیم ترانسدیوسر Transducers Open loop current sensor based on the principle of Hall-effect سنسور حلقه باز اثر هال 0 تا 400 آمپری اریجینال خروجی 4 ولت
با سیم ترانسدیوسر Transducers Open loop current sensor based on the principle of Hall-effect سنسور حلقه باز اثر هال 0 تا 200 آمپری اریجینال خروجی 4 ولت
با سیم ترانسدیوسر Transducers Open loop current sensor based on the principle of Hall-effect سنسور حلقه باز اثر هال 0 تا 100 آمپری اریجینال خروجی 4 ولت
مخابرات کانکتوری(بی سیم)(XH) ترانسدیوسر Transducers Open loop current sensor based on the principle of Hall-effect سنسور حلقه باز اثر هال 0 تا 100 آمپری اریجینال خروجی 4 ولت
کانکتوری(بی سیم) ترانسدیوسر Transducers Open loop current sensor based on the principle of Hall-effect سنسور حلقه باز اثر هال 0 تا 100 آمپری اریجینال خروجی 4 ولت
ترانسدیوسر(سنسور جریان اثر هال) 50 آمپر AC/DC VSM025A Hall-effect Voltage Sensor Series Voltage Transducers ساخت چیفول
ترانسدیوسر(سنسور جریان اثر هال) 100 آمپر AC/DC -CSM100LA Hall-Effect Current Sensor Series Current Transducers ساخت چیفول
ترانسدیوسر(سنسور جریان اثر هال) 600 آمپر AC/DC Vout=±4V Current Transducers ساخت لم سوییس(امریکا) Hall-Effect Current Sensor Series
ترانسدیوسر جریان(سنسور جریان اثر هال) 300 آمپر AC/DC LA 305-S - CURRENT TRANSDUCER, 300A, PANEL SENSOR CURRENT HALL 300A AC/DC ساخت لم سوییس(امریکا) Hall-Effect Current Sensor Series
نمایش 1 - 12 از 33 مورد