ترایاک و تریستور 

36 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
ترایاک 16 آمپر 600 ولت،تریاک 16A ,600V, logic level and standard Triacs,TO-220AB
ترایاک 12 آمپر 600 ولت،تریاک 12A ,600V, logic level and standard Triacs,TO-220AB
ترایاک 8 آمپر 600 ولت ،تریاک 8A ,600V, logic level and standard Triacs,TO-220AB
ترایاک 4 آمپر 600 ولت ،تریاک 4A ,600V, logic level and standard Triacs,TO-220AB
ترایاک 4 آمپر 600 ولت ،تریاک 4A ,600V, logic level and standard Triacs,SOT-82
ترایاک 1 آمپر 600 ولت،تریاک 1A ,600V, logic level and standard Triacs,TO-92
ترایاک 41 آمپر 600 ولت ،تریاک 41A ,600V, logic level and standard Triacs,TO-3P
ترایاک 40 آمپر 600 ولت ،تریاک 40A ,600V, logic level and standard Triacs,RD91
ترایاک 25 آمپر 600 ولت،تریاک 25A ,600V, logic level and standard Triacs,TO-3P
ماژول تریستور 250 آمپر 1600 ولت سمیکرون اریجینال 250A,1600V Thyristor Modules
SCR گیت تحریک 600 ولت 800 میلی آمپر MCR100-8 SENSITIVE GATE 600V,08A
ترایاک 6 آمپر 600 ولت ،تریاک 6A ,600V, logic level and standard Triacs,TO-220
نمایش 1 - 12 از 36 مورد