کلید و سوئیچ 

8 محصول وجود دارد.
2 فاز - C63-کلید قطع و وصل دستگاه 250 آمپر تکفاز یا دوفاز-دوام و طول عمر بسیار بالا
4 پین (پایه)کلید 30 آمپر 220 ولت سخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong
4 پایه- کلید 30 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong
کلید 35 آمپر 220 ولت 35 آمپر واقعی کیفیت فوق العاده نیپا فیلیپین (ژاپن) 6 پایه و چراغدار NP-03-A6-L
کلید 30 آمپر 220 ولت 30 آمپر واقعی کیفیت فوق العاده نیپا فیلیپین (ژاپن) 6 پایه و بدون لامپ NP-03-A6
کلید 30 آمپر 220 ولت 30 آمپر واقعی کیفیت فوق العاده نیپا فیلیپین (ژاپن) 6 پایه و چراغدار NP-03-A6-LP
کلید 35 آمپر 220 ولت 35 آمپر واقعی کیفیت فوق العاده نیپا فیلیپین (ژاپن) 6 پایه و بدون لامپ NP-03-A6/NP-35-A6
کلید 25 آمپر 220 ولت 25 آمپر واقعی کیفیت فوق العاده نیپا فیلیپین (ژاپن) 6 پایه و بدون لامپ NP-25-A6/NP-25-A6
نمایش 1 - 8 از 8 مورد